• slider1-min.jpg
  • slider2-min.jpg

CPC Kursy

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej we wszystkich krajach wspólnoty obowiązuje posiadanie kwalifikacji zawodowych

do przewozu towarów i osób (CPC) dla kierowców ciężarówek oraz autobusów. Nowo kwalifikowani kierowcy, chcąc pracować zawodowo na ciężarówce lub autobusie, powinni podejść do inicjacyjnego egzaminu CPC w teorii i praktyce, aby uzyskać powyższy certyfikat, a następnie odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe co 5 lat w postaci odbycia obowiązkowego

35 godzinnego kursu.

 

 

CPC INICJACYJNE

 

Egzamin składa się z dwóch części, testu teoretycznego w postaci studium danego przypadku i testu praktycznej demonstracji wiedzy. Po zdaniu obu egzaminów zostaje Państwu wystawiona karta CPC jako dowód Waszych kwalifikacji zawodowych.

 

Dane Kursu:

 

Koszt ogólny, obejmujący podręcznik do egzaminu teoretycznego, egzamin teoretyczny, 1 i pół godzinny kurs praktyczny, egzamin praktyczny oraz wypożyczenie od nas pojazdu przygotowanego na egzamin z ubezpieczeniem, to £300.

Do egzaminu teoretycznego można zamówić podręcznik u nas, egzamin ten zostanie zarezerwowany Państwu przez nas najbliżej Waszego adresu zamieszkania. Prosimy być na czas.

Wszystkie kursy są przeznaczone dla osób z komunikatywnym językiem angielskim i muszą być zarezerwowane telefonicznie z wyprzedzeniem.

 

Miejsce kursu: Enfield/Edmonton

 

Terms and Conditions

 

 

CPC ODNAWIALNE

 

Wszyscy kierowcy są zobowiązani odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe co 5 lat w postaci kursu odbywającego się w jednej z naszych siedzib.

 

Dane Kursu:

 

Koszt ogólny, obejmujący 35 godzin zajęć klasowych podzielonych na 5 sobot, każda po 7 godzin od 8.30am do 3.30pm,

to £350.
Przy płatności za każdy dzień kursu osobno £80 za każdy dzień. Wszystkie kursy są przeznaczone dla osób

z komunikatywnym językiem angielskim i muszą być zarezerwowane telefonicznie z wyprzedzeniem.

 

Miejsce kursu: Enfield/Edmonton

 

Terms and Conditions